Privacyverklaring

Wie ben ik

Voor B-great HR & Coaching is privacy zeer belangrijk. Privacy, geheimhouding en integriteit zijn de basis van vertrouwen en samenwerking. In deze privacy policy wordt zo goed mogelijk beschreven hoe B-great HR & Coaching met persoonsgegevens omgaat. Mochten er na het lezen van deze policy vragen zijn, neem dan gerust contact op:

B-great HR & Coaching
Ganzestraat 22; 5527 CB Hapert
0031 (0)6 42 14 86 46
margreet@b-great.nl

Het website-adres is https://www.b-great.nl.

Deze website is ook bereikbaar via de URL https://www.margreetwieland.nl

Welke persoonlijke gegevens we verzamelen en waarom we die verzamelen

B-great HR & Coaching is actief op meerdere gebieden, en komt daarom op verschillende manieren in aanraking met persoonsgegevens.

Interim opdrachten/ tijdelijke projecten voor organisaties en bedrijven

Wanneer B-great HR & Coaching werkt in opdracht van een organisatie of bedrijf wordt dat van tevoren contractueel vastgelegd, geheimhouding maakt daar onderdeel van uit. In de opdrachten worden de geldende privacy regels van de betreffende organisatie gerespecteerd. Op dit vlak is B-great HR & Coaching een verwerker in opdracht van een andere organisatie. Persoonsgegevens zijn eigendom van de betreffende persoon en organisatie en zullen na afloop van de interim opdracht of het tijdelijke project bij B-great HR  & Coaching verwijderd worden. Ditzelfde geldt ook indien er gewerkt wordt met bijzondere persoonsgegevens, waarbij je kunt denken aan gegevens over gezondheid, etnische achtergrond, BSN/ paspoort gegevens of lidmaatschap van een vakbond.

Verwerken van persoonsgegevens heeft in dit geval tot doel om contractuele verplichtingen na te komen, de HR functie in het bedrijf uit te voeren en alles wat daarbij komt kijken, en daarnaast vanuit de organisatie te voldoen aan wettelijke verplichtingen. Dit betreft ook bijzondere trajecten, die bijvoorbeeld gericht zijn op arbeids(on)geschiktheid of sociale wetgeving.

Individuele trajecten, coaching en team ontwikkeling

Er zijn ook trajecten die plaatsvinden op particulier initiatief, deze kunnen zowel individueel zijn als gericht op teams. In dit geval is er geen organisatie of bedrijf mee gemoeid, en vindt uitwisseling van gegevens, persoonsgegevens en eventuele bijzondere persoonsgegevens enkel plaats doordat je gebruik maakt van de diensten van B-great HR & Coaching en/ of omdat je deze gegevens zelf aanlevert.  Deze gegevens worden niet gedeeld met anderen, tenzij hier uitdrukkelijk toestemming voor gegeven wordt en/ of de wet dit voorschrijft.

Het kan hierbij gaan om persoonsgegevens als NAW gegevens, organisatie en functie, telefoonnummer, e-mailadres, bankgegevens, IP-adres, website, salarisgegevens. Ook kan het gaan om bijzondere persoonsgegevens als persoonlijke situatie en omstandigheden, gegevens, gezondheid, arbeids(on)geschiktheid en/of etnische achtergrond. Dit is altijd afhankelijk van de individuele situatie, uitwisseling van deze gegevens vindt enkel plaats in onderling overleg.

Verwerken van (bijzondere) persoonsgegevens heeft in deze trajecten enkel tot doel om het traject te doen slagen. Na afronding van het traject en na het verstrijken van de wettelijke bewaartermijnen worden deze gegevens verwijderd.

Uitoefenen onderneming B-great HR & Coaching

Voor de uitoefening van de onderneming B-great HR & Coaching worden gegevens vastgelegd van (potentiële) klanten, stakeholders en website bezoekers. Doelen hiervan zijn om diensten aan te kunnen bieden, dienstverlening en website te verbeteren, betalingen af te handelen, informeren over nieuws en trends in het vakgebied, promotie- en marketingdoeleinden. Het kan daarbij gaan om gegevens als NAW gegevens, organisatie en functie, telefoonnummer, e-mailadres, bankgegevens, IP-adres en website.

Cookies

Wanneer je een reactie achterlaat op onze site, kun je aangeven of je naam, je e-mailadres en website in een cookie opgeslagen mogen worden. Dit doen we voor jouw gemak zodat je deze gegevens niet opnieuw hoeft in te vullen voor een nieuwe reactie. Deze cookies zijn een jaar lang geldig.

Indien je een account hebt en je logt in op deze site, slaan we een tijdelijke cookie op om te bepalen of jouw browser cookies accepteert. Deze cookie bevat geen persoonlijke gegevens en wordt verwijderd zodra je je browser sluit.

Zodra je inlogt, zullen we enkele cookies bewaren in verband met jouw login informatie en schermweergave opties. Login cookies zijn 2 dagen geldig en cookies voor schermweergave opties 1 jaar. Als je “Herinner mij” selecteert, wordt je login 2 weken bewaard. Zodra je uitlogt van jouw account, worden login cookies verwijderd.

Wanneer je een bericht wijzigt of publiceert wordt een aanvullende cookie door je browser opgeslagen. Deze cookie bevat geen persoonlijke data en heeft enkel het post ID van het artikel wat je hebt bewerkt in zich. Deze cookie is na een dag verlopen.

Ingesloten inhoud van andere websites

Berichten op deze site kunnen ingesloten (embedded) inhoud bevatten (bijvoorbeeld video’s, afbeeldingen, berichten, etc.). Ingesloten inhoud van andere websites gedraagt zich exact hetzelfde alsof de bezoeker deze andere website heeft bezocht.

Deze websites kunnen data over jou verzamelen, cookies gebruiken, tracking van derde partijen insluiten en je interactie met deze ingesloten inhoud monitoren, inclusief de interactie met ingesloten inhoud als je een account hebt en ingelogd bent op die website.

Analytics

Deze website maakt gebruik van Google Analytics, een webanalyse-service die wordt aangeboden door Google. Analytics maakt gebruik van cookies om de website te helpen analyseren hoe bezoekers de site gebruiken. De door de cookie gegenereerde anonieme informatie over je gebruik van de website wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen. Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe deze website wordt gebruikt, rapporten over de website-activiteit op te stellen voor de eigenaar van deze website en andere diensten aan te bieden met betrekking tot website-activiteit en internetgebruik. Google mag deze informatie alleen aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Google zal je IP-adres niet combineren met andere gegevens waarover Google beschikt. Je kunt het gebruik van cookies weigeren door in je browser de daarvoor geëigende instellingen te kiezen. Wij wijzen je er echter op dat je in dat geval wellicht niet alle mogelijkheden van deze website kunt benutten. Door gebruik te maken van deze website geef je toestemming voor het verwerken van de informatie door Google op de wijze en voor de doeleinden zoals hiervoor omschreven.

Met wie we jouw data delen

B-great HR & Coaching deelt enkel de noodzakelijke persoonsgegevens met de externe boekhouder en de beheerder van de website. Verder worden persoonsgegevens niet gedeeld, tenzij dit nodig is voor de uitvoering van persoonlijke overeenkomsten of om te voldoen aan wettelijke verplichtingen. Wanneer er vanuit de expertise van B-great HR & Coaching verwezen wordt naar andere personen of bedrijven, is de persoon in kwestie hiervoor verantwoordelijk, en kan desgewenst B-great HR & Coaching hierin ondersteunen.

Hoe lang we jouw data bewaren

B-great HR & Coaching zal persoonsgegevens niet langer bewaren dan strikt noodzakelijk is om de doelen te realiseren waarvoor de gegevens worden verzameld. Een standaard bewaartermijn van 1 jaar wordt gehanteerd voor persoonsgegevens met het doel om in voorkomende gevallen contact met je op te nemen. Verder gelden de wettelijke bewaartermijnen, bijvoorbeeld als het gaat om de opslag van financiële gegevens.

Wanneer je een reactie achterlaat dan wordt die reactie en de metadata van die reactie voor altijd bewaard. Op deze manier kunnen we vervolgreacties automatisch herkennen en goedkeuren in plaats van dat we ze moeten modereren.

Welke rechten je hebt over je data

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, aan te passen of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door B-great HR & Coaching, en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Een eventueel verzoek hiertoe wordt binnen 4 weken na ontvangst verwerkt. Verder heb je de mogelijkheid om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, op het moment dat je van mening bent dat B-great HR & Coaching niet goed met jouw persoonsgegevens omgaat.

Beveiliging van persoonsgegevens

Je persoonsgegevens worden beveiligd tegen verlies, diefstal en onrechtmatig gebruik. Wanneer je gegevens bij B-great HR & Coaching worden opgeslagen, gebeurt dat enkel digitaal en zijn deze beveiligd door persoonlijke, afgeschermde inloggegevens, een up-to-date wachtwoord, antivirus software en een afgesloten wifi omgeving. Ditzelfde geldt ook voor de beschikbaarheid van gegevens op de mobiele telefoon. Beveiliging van de website gebeurt door de beheerder van de website.

B-great HR & Coaching behoudt zich het recht voor om wijzigingen door te voeren in deze privacy policy om de tekst aan te sluiten bij de laatste stand van zaken.

Deze privacy policy is geupdate op 28 juli 2019