Human Resource Management

Binnen een organisatie heeft Human Resource Management (HRM) de verantwoordelijkheid over mensen in het bedrijf als ook de organisatie zelf. Hieronder valt in-, door- en uitstroom van medewerkers, personeelsadministratie, performance management, arbeidsvoorwaarden, cao’s, ziekteverzuim, en bijvoorbeeld ook het neerzetten en implementeren van nieuwe systemen en projecten in de organisatie.

Het HRM vakgebied is breed en verandert snel. Zowel aan de kant van de organisatie, in de wetgeving, cao’s en arbeidsvoorwaarden als ook de veranderende behoeften van leidinggevenden en medewerkers binnen de organisatie.

Instroom

Ontzorgen in het gehele recruitment proces en de aanname van nieuwe medewerkers. Voeren van selectiegesprekken, samenwerking met externe partijen en komen tot een goed arbeidsvoorwaardenpakket. Verbeteren van het recruitment proces, aandacht voor het onboarding traject en campus recruitment. Hierbij kun je bijvoorbeeld ook denken aan de organisatie van stages en werken-leren trajecten, het organiseren van evenementen en onderhouden van contacten met scholen en externe instanties.

Doorstroom

Toepassing van HR wetgeving en cao, arbeidsvoorwaarden, ziekteverzuim en Poortwachter trajecten. Aandacht voor functioneren van medewerkers, performance management, toekomstige ontwikkeling en opleiding. Ook het neerzetten of veranderen van de organisatiestructuur kan een onderdeel zijn.

Uitstroom

Begeleiden van organisatie en medewerkers naar hun volgende stappen binnen of buiten de organisatie.

Projectmanagement

Het uitrollen van projecten gerelateerd aan personeel en organisatie, van start tot volledige implementatie. Dit kan op vele vlakken, denk daarbij aan het neerzetten van een nieuw beoordelingssysteem, functiewaardering, skills management, talent ontwikkeling enzovoorts.

De kern van HRM

B-great HR & Coaching kan u ondersteunen en ontzorgen in tijdelijke vervanging van bestaande HR medewerkers, als ook in het opstarten van de HRM functie in een organisatie waar deze nog niet is ingevuld. Ook het neerzetten en uitrollen van HR gerelateerde projecten is mogelijk.

Het gaat altijd om maatwerk, toegespitst op de behoefte van de organisatie, leidinggevenden en medewerkers. Neem gerust contact op om de mogelijkheden te bespreken.

Meer info?

Of wil je van gedachten wisselen? Kom dan met me in contact. Ik vertel je graag meer!