Human Resource Development

Human Resource Development (HRD) focust zich op het leren en ontwikkelen van medewerkers, leidinggevenden en de organisatie in de breedste zin van het woord. Daarbij wordt vooral ook gekeken naar de toekomst: hoe blijven we medewerkers binden en boeien in de organisatie, wat hebben zij nodig om zich verder te ontwikkelen, en hoe zorgen we dat de organisatie, de leidinggevenden en medewerkers mee kunnen blijven gaan met de tijd? Enerzijds wordt dus gekeken naar de loopbaan van de medewerkers, anderzijds naar de behoeften van de organisatie. De uitdaging is om daar een optimale balans in te vinden.

Als uitgangspunt kijken we naar de organisatie zelf. Hoe zal de toekomst van de organisatie eruit zien? Wat zijn de organisatiedoelstellingen, en waar staan we nu? Welke kansen en risico’s zijn er, en hoe spelen we daar op in? Zullen de taken en verantwoordelijkheden van de medewerkers veranderen met de tijd? Wat betekent dit voor de medewerkers? En hun leidinggevenden?

HRD instrumenten

Er zijn vele instrumenten die een organisatie kan inzetten om leren en ontwikkelen te stimuleren. Dit gaat verder dan alleen training en opleiding. Hierbij kan gedacht worden aan de volgende zaken:

  • Opstarten of professionaliseren van ontwikkelgesprekken
  • Teamontwikkeling, samenwerking en aandacht voor feedback
  • Duurzame inzetbaarheid: behouden en motiveren van medewerkers
  • Succession management (stimuleren van interne doorgroei)
  • Talent management
  • In kaart brengen leerbehoefte medewerkers
  • Implementeren skills management
  • Performance Management
  • Aandacht voor onboarding van nieuwe medewerkers
  • Opleidingsbeleid en opleidingsplan

Leren en ontwikkelen

Kijken we naar onze ontwikkeling, dan leren we het meeste door gewoon te doen en te proberen. Een nieuw project oppakken of extra verantwoordelijkheden kunnen al leiden tot grote verandering en groei. Daarbij hoort uiteraard ook begeleiding. Dat kan zijn door de leidinggevende, of misschien juist door een mentor of coach. Dit kan natuurlijk nog steeds worden aangevuld door training en opleiding.

B-great HR & Coaching kan je helpen in het opzetten of professionaliseren van opleiding en ontwikkeling in jouw organisatie, door de behoeften en mogelijkheden in kaart te brengen, lopende of voorziene problemen op dit vlak mee op te lossen of op een specifiek deelgebied een project op te starten.

Neem gerust contact op om de mogelijkheden voor jouw organisatie te bespreken.

Meer info?

Of wil je van gedachten wisselen? Kom dan met me in contact. Ik vertel je graag meer!